OLLI JUNES

Etätyöt ilman koulutusta Suomessa – Mahdollisuuksia ja haasteita

Table of Contents

Etätyöt ilman koulutusta – Aluksi

Etätyö on noussut merkittäväksi osaksi työelämää viime vuosien aikana, ja koronapandemia on vain kiihdyttänyt tätä kehitystä. Suomessa, kuten monissa muissa maissa, etätyö on tarjonnut mahdollisuuksia ihmisille, jotka eivät ole voineet osallistua perinteiseen työelämään esimerkiksi koulutuksen puutteen vuoksi. Tässä blogitekstissä käsittelemme etätyön mahdollisuuksia ja haasteita koulutusta vailla oleville henkilöille Suomessa.

Mahdollisuuksia

Joustavuus

Etätyö on luonteeltaan joustavampaa kuin perinteinen työ. Tämä tarkoittaa, että työntekijät voivat työskennellä omien aikataulujensa mukaisesti ja keskittyä työtehtäviin silloin, kun heidän vireystilansa on parhaimmillaan. Tämä voi olla erityisen tärkeää niille, joilla ei ole aiempaa työkokemusta tai koulutusta.

Työpaikkojen monipuolistuminen

Etätyön yleistyminen on avannut ovia monille erilaisille työtehtäville. Esimerkiksi asiakaspalvelu, sisällöntuotanto, verkkokauppojen ylläpito ja myyntityö ovat alueita, joihin voi päästä mukaan ilman erityistä koulutusta. Myös monilla teknologian aloilla, kuten ohjelmointi ja graafinen suunnittelu, voi päästä eteenpäin itseopiskelun ja käytännön kokemuksen avulla.

Yrittäjyys

Etätyö on luonut uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Monet koulutusta vailla olevat henkilöt ovat perustaneet omia yrityksiä ja tarjoavat palveluitaan tai tuotteitaan verkkokauppojen, sosiaalisen median ja muiden digitaalisten alustojen kautta.

Haasteita

Kilpailu

Etätyömarkkinat ovat kansainvälisiä, mikä tarkoittaa, että työnhakijat kilpailevat paitsi suomalaisten, myös muiden maiden työntekijöiden kanssa. Tämä voi tehdä työn löytämisestä haastavaa, erityisesti niille, joilla ei ole koulutusta tai työkokemusta.

Tietotekniikkaosaaminen

Monet etätyötehtävät edellyttävät perustason tietotekniikkaosaamista ja digitaalalisten työvälineiden hallintaa. Koulutusta vailla olevat henkilöt saattavat kokea haasteita näiden taitojen omaksumisessa, mikä voi vaikuttaa työllistymismahdollisuuksiin. Onneksi verkossa on tarjolla runsaasti ilmaisia ja edullisia koulutusmateriaaleja, jotka auttavat tietotekniikkaosaamisen kehittämisessä.

Työhyvinvointi

Etätyö voi vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin monin eri tavoin. Työ- ja vapaa-ajan erottaminen voi olla hankalaa, ja sosiaalisten kontaktien puute voi johtaa yksinäisyyden tunteisiin. Koulutusta vailla olevien työntekijöiden on erityisen tärkeää panostaa työhyvinvointiin ja luoda selkeitä rajoja työn ja vapaa-ajan välille.

Työelämätaidot

Koulutuksen puute voi heijastua myös työelämätaitojen puutteeseen, kuten viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Nämä ovat tärkeitä taitoja, joita vaaditaan menestymään etätyössä. Työntekijöiden on tärkeää kehittää näitä taitoja, jotta he voivat menestyä työmarkkinoilla.

Kymmenen etätyötä joita voita alkaa opiskella nyt

 1. Asiakaspalvelu: Asiakaspalvelijat vastaavat puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin.
 2. Sisällöntuottaja: Sisällöntuottajat luovat teksti-, kuva-, video- tai äänimateriaalia erilaisille verkkosivustoille, blogeille tai sosiaalisen median kanaville.
 3. Virtuaaliassistentti: Virtuaaliassistentit auttavat yrittäjiä ja yrityksiä monenlaisten hallinnollisten tehtävien hoidossa, kuten sähköpostien hallinnassa, aikataulujen suunnittelussa ja tiedonkeruussa.
 4. Verkkokaupan ylläpitäjä: Verkkokaupan ylläpitäjät vastaavat verkkokaupan toiminnasta, asiakaspalvelusta, tuotekuvauksista ja markkinoinnista.
 5. Some-manageri: Some-managerit hallinnoivat yrityksen tai organisaation sosiaalisen median kanavia, julkaisevat sisältöä ja vastaavat seuraajien kysymyksiin.
 6. Kääntäjä: Kääntäjät kääntävät tekstejä, dokumentteja tai verkkosivustoja kielestä toiseen, edellyttäen, että heillä on erinomainen kielitaito.
 7. Graafinen suunnittelija: Graafiset suunnittelijat luovat visuaalista materiaalia, kuten logoja, esitteitä, verkkosivustoja ja mainoksia erilaisille asiakkaille.
 8. Tietojenkäsittely: Tietojenkäsittelijät syöttävät, muokkaavat ja analysoivat tietoja erilaisista lähteistä, kuten asiakastiedoista, kyselyistä tai markkinatutkimuksista.
 9. Myyntiedustaja: Myyntiedustajat solmivat sopimuksia, neuvottelevat hintoja ja myyvät tuotteita tai palveluita puhelimitse, sähköpostitse tai verkkoneuvotteluiden kautta.
 10. Verkkotutor: Verkkotutorit opettavat ja ohjaavat oppilaita eri ikäryhmille ja taitotasolle eri aiheissa, kuten kielissä, matematiikassa tai musiikissa, yleensä videopuheluiden avulla.

Lopuksi

Etätyö tarjoaa monia mahdollisuuksia koulutusta vailla oleville henkilöille Suomessa. Joustavuus, työpaikkojen monipuolistuminen ja yrittäjyys ovat etuja, jotka voivat auttaa heitä työllistymään ja luomaan uraa. Toisaalta kilpailu, tietotekniikkaosaamisen puute, työhyvinvointi ja työelämätaitojen kehittäminen ovat haasteita, joihin on kiinnitettävä huomiota.

Yhteiskunnan ja yksilöiden on panostettava näiden haasteiden ratkaisemiseen, jotta etätyö voisi olla todellinen mahdollisuus kaikille, myös niille, joilla ei ole perinteistä koulutusta. Tämä voi sisältää esimerkiksi tukipalveluiden ja koulutusohjelmien tarjoamista koulutusta vailla oleville henkilöille sekä yritysten ja työnantajien rohkaisemista palkkaamaan ja tukemaan näitä työntekijöitä.

[elementor-template id=”6277″]

  Olli Junes

  I'm Olli Junes, location independent Growth Entrepreneur, currently living in Rovaniemi, Finland. I have over 10 years of sales experience* in B2C- and B2B growth companies. In this blog I will share my knowledge and expertise in Digital Marketing, Remote/Hybrid Working Culture and Sales/Marketing Strategies absolutely free.
  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Read more